Home » Hướng dẫn đề » TÀN NHẪN THÌ MỚI CÓ THỂ LƯƠNG THIỆN

TÀN NHẪN THÌ MỚI CÓ THỂ LƯƠNG THIỆN

Trang chủ: http://huongdande.com

Beitư và Lisa đã quen nhau hơn 20 năm rồi. Lisa là một người phụ nữ đã từng ly hôn. Sống độc thân mười mấy năm. Gần đây, chồng của Beitư thông báo cho cô ấy. Anh ta muốn ly hôn với Beitư. Beitư chuyển đến nhà của Lisa sống chung. Căn hộ của cô ta đã bị bán đi.

Tìm mua ô tô biến hình

Lisa đồng cảm với Beitư; muốn toàn tâm toàn lực giúp đỡ Beitư. Để giảm bớt chi tiêu của Beitư; Lisa để Beitư sống cùng với mình; mà chẳng lấy một đồng nào. Lisa đã dùng hết những gì mình tích luỹ để thoả mãn tất cả mọi thứ mà Beitư muốn. Sáu tháng sau Beitư chuyển đi. Kể từ đó hai người đó không nói vói nhau lời nào. Chuyện đó làm cho Lisa cảm thây bản thân mình bị tổn thương và ngược đãi. Cô ấy nói với bạn bè: “Tôi đã nhanh chóng và đã mở rộng vòng tay; túi tiền của mình không giữ lại một chút gì cả; khẳng khái cho đi mọi thứ. Tôi đã rất khó khống chê biểu hiện của bản thân nhưng mong muốn của Beitư thì càng ngày càng nhiều”.

Mua hộp đựng bút học sinh

Để làm được điều lương thiện; chúng ta không thể không làm các việc vướng mắc. Nhân hậu, xấu xa, sự chống chê là rất cần thiết và phải khống chê lòng mong muốn biểu lộ sự đồng cảm một cách thái quá. Đồng tình là một trạng thái tâm lý, chứ không phải là cuộc thi một cách mù quáng là bạn có thể làm cho ngưòi khác bao nhiêu việc. Để có thể lương thiện với người khác chúng ta nhất thiết phải khống chế lòng mong muốn làm điều thiện một cách thái quá.

Đọc thêm balo dây rút

Đạo lý như vậy; rất nhiều người bô người mẹ đều biết; khống chế lòng yêu thương; chiều chuộng với đứa trẻ là điều rất cần thiết.

Họ cũng hiểu là: Cần phải tàn nhẫn thì mới có thể lương thiện.

poker

Author: Cặp tốt
Tags