Home » Hướng dẫn đề » HỒ LY LUÔN ĐỂ LỘ ĐUÔI poker (P3)

HỒ LY LUÔN ĐỂ LỘ ĐUÔI poker (P3)

Trang chủ: http://huongdande.com

 

Thứ ba là những người hiếu thắng. Hiếu thắng không phải là xâu, nộ có thể khiến người ta phấn đấu để có được thành tích trong công việc và sự nghiệp. Nhưng việc gì củng có giới hạn của nó, vượt qua gịới hạn này là bước vào mặt trái. Hiếu thắng cũng như vậy. Việc gì cũng hiếu thắng, lúc nào cũng hiếu thắng, muốn cao hơn người khác một bậc, nếu coi điều này là lý tưởng thì thật tuyệt vòi nhưng trong thực tê thì điều này quả là khó. Bản thân mỗi người chịu một thiên phú, xuất thân, sự giáo dục và tinh trạng sức khoẻ… những nhân tô hạn chê khác nhau, nếu muốn hơn người khác trong mọi lĩnh vực, mọi lúc thì quả là điều không tưởng poker. Những người hiếu thắng không hiểu điều này, hoặc không thấy hết được điều này, họ cứ một mực hướng về phía trước. Đến khi gặp thất bại, họ lại không dám nhìn thẳng vào sự thật, thê là họ tìm cách nói dôi đế ngụy biện cho bản thân nhằm tìm cho mình một đường lui hợp lý. Hư cấu viễn cảnh về thành công của bản thân để lừa dối người khác hoặc lừa dối chính bản thân mình thường xuyên trở thành một vở kịch tài ba của họ.

Thứ tư là loại người tự cho mình là trung tâm. Trên thực tế, khi suy nghĩ về một vân đề hay xử lý một việc, chúng ta đều không tránh khỏi tự coi mình là trung tâm; có thể nói “tự tư” là bản chất cô hữu của con người, bản thân nó chẳng có gì thiện ác tốt xấu để ta có thê bàn cãi. Nhưng vấn đề là ở chỗ tính tự tư ấy có được khép trong một phạm vi hợp lý không. Nếu tính tự tư ấy không làm tổn hại đến cuộc sống của người khác thì mọi người vẫn coi như không có gì, nhưng nếu đi quá xa thì nhất định những lời nói dối cũng sẽ xuất hiện poker .

 

Author: Cặp tốt
Tags