Home » Hướng dẫn đề » tư vấn Căn hộ Gold Tower

tư vấn Căn hộ Gold Tower

Đối với một số dự án Căn hộ Gold Tower đặc thù, ngoài quy định chung sẽ có các quy định riêng nữa
– thứ nhất: tiền thuê đất là do nhà nước thu theo quy định. Đối với dự án có ưu đãi đầu tư (đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng,…) có thể được miễn hoặc giảm tiền thuê đất (có quy định cụ thể việc miễn giảm trong nghị định 84/2007/NĐ-CP và một số văn bản khác).
– Công tác GPMB và chi phí GPMB: đối với các công trình bình thường thì chủ đầu tư Căn hộ Gold Tower phải thực hiện, các công trình Căn hộ Gold Tower đặc thù (đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng,.. theo hình thức hợp đồng BT,BTO,BOT, PPP hoặc công trình xã hội hóa) có thể do nhà nước phải đứng ra thực hiện toàn bộ hoặc từng phần theo thỏa thuận với nhà đầu tư. 1. Giấy chứng nhận đầu tư là cái tên mới, ngày xưa gọi là Giấy phép đầu tư. Chính phủ đổi tên nghe cho nó đỡ cơ chế “xin-cho” đi (thực ra là vẫn vậy thôi :D
2. Dự án nhóm A phải trình Chính phủ xem xét đấy là xem xét về chủ trương đầu tư. Còn chẳng có ở đâu bắt Thủ tướng trong bao nhiêu ngày phải trả lời đâu.
3. Báo cáo tiền khả thi là để trình ra Quốc hội. Tại kỳ họp đó, QH sẽ quyết định. Thực ra trước khi trình QH thì báo cáo này phải được thẩm định ở cấp Chính Phủ. Hội đồng thẩm định Nhà nước sẽ làm việc này. Thời gian ko quy định – làm sao cho đảm bảo kịp có báo cáo thẩm định trình Thủ tướng là ok – Thủ tướng sẽ căn cứ báo cáo thẩm định này xem có đưa BCNCTKT trình ra QH hay ko.

Author: Tan MK
Tags